TOUR TOKYO – YAMANASHI – NÚI PHÚ SĨ – IBARAKI 4N4Đ
  Số ngày: 4N4Đ
24,890,000 đ

TOUR TOKYO – YAMANASHI – NÚI PHÚ SĨ – IBARAKI 4N4Đ

Mã tour:
Ngày khởi hành:
23/12/2022
Nơi khởi hành:
Tp Hồ Chí Minh
Số chỗ còn nhận:
Giá tour cơ bản
Việt Nam Việt Kiều Nước Ngoài
Người lớn 24,890,000 đ 24,890,000 đ 24,890,000 đ
Trẻ em 22,400,000 đ 22,400,000 đ 22,400,000 đ
Trẻ nhỏ 19,912,000 đ 19,912,000 đ 19,912,000 đ
Em bé 0 đ 0 đ 0 đ

Phụ thu phòng đơn

Việt Nam Việt Kiều Nước Ngoài
3,800,000 đ 3,800,000 đ 3,800,000 đ

THÔNG TIN LIÊN LẠC