Thông Tin Thanh Toán

TÀI KHOẢN CÔNG TY

 1. Thông tin tài khoản: Vietcombank

Chủ tài khoản: Công Ty TNHH MTV Du Lịch Phong Cách Việt

Tài Khoản:  0531.000.290.960

Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Bình Thạnh

 1. Thông tin tài khoản: Agribank

Chủ tài khoản : Công Ty TNHH MTV Du Lịch Phong Cách Việt

Tài Khoản: 6380201010480

Ngân Hàng: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Bình Thạnh.

 1. Thông tin tài khoản: Ngân hàng Á Châu

Chủ tài khoản : Công Ty TNHH MTV Du Lịch Phong Cách Việt

Số tài khoản: 200078759

Ngân Hàng : Ngân hàng Á Châu -Phòng giao dịch Lê Quang Định

 1. Thông tin tài khoản: ngân hàng BIDV

Chủ tài khoản: Công ty TNHH MTV Du Lịch Phong Cách Việt

Số tài khoản:  18010000066262

Chi nhánh: Ngân hàng BIDV Chi nhánh Kỳ Hòa.

 1. Thông tin tài khoản: Ngân hàng Eximbank

Chủ Tài Khoản: Công ty TNHH MTV Du Lịch Phong Cách Việt

Số tài khoản: 100414851051180

Ngân hàng eximbank Chi nhánh Chợ Lớn

 1. Thông tin tài khoản: Ngân hàng Vietinbank

Chủ Tài Khoản: Công ty TNHH MTV Du Lịch Phong Cách Việt

Số tài khoản: 110002672686

Ngân hàng Vietinbank chi nhánh 2

TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

 1. Thông tin tài khoản Ngân Hàng Đông Á

Chủ Tài Khoản:  Cao Thị Cẩm Tú

Số tài khoản:  0101878395

Chi Nhánh: ngân hàng Đông Á CN Thủ Đức

 1. Thông tin tài khoản Vietcombank

Số tài khoản: 0721.000.629.822

Chủ tài khoản: Cao Thị Cẩm Tú

Vietcombank  CN Kỳ Đồng

 1. Thông tin tài khoản Sacombank

Số tài khoản: 0602.0506.9863

Chủ tài khoản: Cao Thị Cẩm Tú

Sacombank  PGD Thanh Đa

 1. Thông tin tài khoản Viettinbank

Số tài khoản: 101867913165

Chủ tài khoản: Cao Thị Cẩm Tú

Viettinbank Phòng giao dịch Phan Đăng Lưu.

 1. Thông tin tài khoản Techcombank

Số tài khoản: 19027360846012

Chủ tài khoản: Cao Thị Cẩm Tú

Techcombank  CN Gia Định

showroom